Vòng Quay Trung Cấp 20K

turntable
Lượt quay 20,000 VNĐ
Lịch sử
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Vo Van Lam 20,000,000 Vàng 43 phút trước
Vo Van Lam 20,000,000 Vàng 45 phút trước
Vo Van Lam 20,000,000 Vàng 45 phút trước
Vo Van Lam 20,000,000 Vàng 46 phút trước
Minh H?o Anh 40,000,000 vàng 2 giờ trước
Minh H?o Anh NICK VIP 500K TRỞ LÊN 2 giờ trước
Minh H?o Anh 40,000,000 vàng 2 giờ trước
Nguyễn Văn Dũng 40,000,000 Vàng 6 giờ trước
Huỳnh Phước Lộc 20,000,000 Vàng 6 giờ trước
Huỳnh Phước Lộc 40,000,000 Vàng 6 giờ trước
Huỳnh Phước Lộc 40,000,000 Vàng 6 giờ trước
Thái Đức Thắng 20,000,000 Vàng 7 giờ trước
Thái Đức Thắng 40,000,000 Vàng 7 giờ trước
Cường Nguyễn 40,000,000 Vàng 7 giờ trước
Thái Đức Thắng 40,000,000 Vàng 7 giờ trước
0338370572 20,000,000 Vàng 7 giờ trước
Giang Quốc 20,000,000 Vàng 7 giờ trước
Hi Ha 40,000,000 Vàng 7 giờ trước
Nhok Pham 40,000,000 Vàng 7 giờ trước
Nhok Pham 40,000,000 Vàng 7 giờ trước