$ NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN
Tất cả
Namec dt atm...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
100,000đ
Trái đất sv1 dư 150n...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
300,000đ
Xayda dt atm7...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
350,000đ
Xayda dt atm...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
100,000đ
Xayda Vip Giá 70K...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
70,000đ
AC SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
30,000đ
AC SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
30,000đ
AC SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
30,000đ
AC SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
30,000đ
AC SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
30,000đ
AC SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
30,000đ
uoc nro doi skill de...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
250,000đ
sv3...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
xd...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
400,000đ
sv1...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
250,000đ
ao...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
400,000đ
NM...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
500,000đ
td...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
350,000đ
so ao k co...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
700,000đ
sv2...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,000,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)