$ NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN
Tất cả
Namec vip sv1...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
600,000đ
Xayda dt atm...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Namec dt atm...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Xayda có ct yd...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
250,000đ
Sv1...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
3,300,000đ
Nm sv2...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
250,000đ
Td dt atm còn 190n...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Td sv1...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
300,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 150K C...
Server: Vũ Trụ 7
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
150,000đ
Trái Đất Giá 100K ...
Server: Vũ Trụ 7
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
100,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 300K ...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Xayda Gia 120K ...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Xayda Đệ VIP Giá 300K ...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
450,000đ
Xayda Giá 120K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 150K C...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
150,000đ
Trái Đất Giá 120K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Xayda Đệ VIP Giá 250K Card ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
250,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 170K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
170,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
550,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)