Tất cả
nick đệ kéo win dt , có đẻ ...
Server: Vũ Trụ 7
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
45,000đ
nick đệ sắp mở skill2 , ct v...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
70,000đ
nick đệ đã có skill2 atm1 , c...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
70,000đ
nick đệ đã mở skill2 vip x2 ...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
45,000đ
Xd glt 2 20% hp dt 40ti max chỉ s...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Gmail Xóa Vĩnh Viễn
Bông Tai:
1,100,000đ
Td sc1 có bông tai dt atm 7 ct nh...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
400,000đ
nick dki gmail 5 kí tự ảo ac n...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,000,000đ
Bán xd có bt dt kame tdhs pk nh...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Gmail Xóa Vĩnh Viễn
Bông Tai:
500,000đ
Xd 2 thỏ bt csdb dt kame tdhs c...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,300,000đ
td bông tai csdb glt 3 nt dctt 10...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Gmail Xóa Vĩnh Viễn
Bông Tai:
1,000,000đ
Namec Có Bông Tai Đệ KAME TDH...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
350,000đ
Namec Có Yardart Xên Con Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
350,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
400,000đ
Namec Có Bông Tai Đệ KAME TTNL...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 300K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 200K ...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
200,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
350,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Xayda Có Yardart Đệ KAME TDHS G...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
400,000đ
Xayda Có Bông Tai Giá 200K Card...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
200,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)