Mã 4996 (Sv7 )Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TDHS Giá 800K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 1/6/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

<img src="https://i.ibb.co/p3dZFMd/bandicam-2019-06-12-17-45-42-046.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-42-046" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/fdrqh2F/bandicam-2019-06-12-17-45-43-034.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-43-034" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/sm46S7p/bandicam-2019-06-12-17-45-44-090.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-44-090" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/4NvKxKw/bandicam-2019-06-12-17-45-44-607.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-44-607" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/FV85htw/bandicam-2019-06-12-17-45-45-213.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-45-213" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/7W2h4wm/bandicam-2019-06-12-17-45-45-720.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-45-720" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/fnHL9nL/bandicam-2019-06-12-17-45-46-224.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-46-224" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/VBRdVFM/bandicam-2019-06-12-17-45-46-839.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-46-839" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/vVpxWtS/bandicam-2019-06-12-17-45-47-450.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-47-450" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/X24cfwj/bandicam-2019-06-12-17-45-48-377.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-48-377" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/6v2kFc4/bandicam-2019-06-12-17-45-49-165.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-49-165" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/fNbygH8/bandicam-2019-06-12-17-45-50-509.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-50-509" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/P4bfGnB/bandicam-2019-06-12-17-45-51-735.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-51-735" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/smjRz0w/bandicam-2019-06-12-17-45-52-206.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-52-206" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/Ms9w8NS/bandicam-2019-06-12-17-45-52-739.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-52-739" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/XVNSj1G/bandicam-2019-06-12-17-45-53-398.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-53-398" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/1bcq28n/bandicam-2019-06-12-17-45-54-284.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-54-284" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/Yf44p0n/bandicam-2019-06-12-17-45-57-854.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-57-854" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/ryxXN54/bandicam-2019-06-12-17-45-59-009.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-59-009" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/s2WtzWT/bandicam-2019-06-12-17-45-59-642.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-45-59-642" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/FXTZq12/bandicam-2019-06-12-17-46-55-225.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-46-55-225" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/DtNxzhT/bandicam-2019-06-12-17-46-56-559.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-46-56-559" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/1TnfqgR/bandicam-2019-06-12-17-46-57-308.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-46-57-308" border="0">