Mã 4995 (Sv5 ) Xayda Đệ VIP Giá 150K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 1/6/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

<img src="https://i.ibb.co/Rv6GVj7/bandicam-2019-06-12-17-44-04-366.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-04-366" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/JvzvSq9/bandicam-2019-06-12-17-44-05-504.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-05-504" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/Hnx0bx5/bandicam-2019-06-12-17-44-06-602.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-06-602" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/YTn7vS5/bandicam-2019-06-12-17-44-07-095.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-07-095" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/RbgGzFZ/bandicam-2019-06-12-17-44-08-086.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-08-086" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/bNLvC2x/bandicam-2019-06-12-17-44-08-981.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-08-981" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/W3XSGy1/bandicam-2019-06-12-17-44-09-659.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-09-659" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/VBdQfCr/bandicam-2019-06-12-17-44-10-278.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-10-278" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/wWCQT70/bandicam-2019-06-12-17-44-11-373.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-11-373" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/BrrbB34/bandicam-2019-06-12-17-44-12-983.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-12-983" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/zJBQhBk/bandicam-2019-06-12-17-44-13-449.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-44-13-449" border="0">