Mã 4994 (Sv5 )Trái Đất Có Bông Tai Đệ VIP Giá 250K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 1/6/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

<img src="https://i.ibb.co/4pZvTFH/bandicam-2019-06-12-17-42-31-187.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-31-187" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/7yqT2NW/bandicam-2019-06-12-17-42-32-269.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-32-269" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/DCYz0TV/bandicam-2019-06-12-17-42-33-075.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-33-075" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/WBfSQkX/bandicam-2019-06-12-17-42-33-998.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-33-998" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/613jcD0/bandicam-2019-06-12-17-42-34-586.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-34-586" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/S7yXMny/bandicam-2019-06-12-17-42-35-138.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-35-138" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/N1FDYwd/bandicam-2019-06-12-17-42-35-796.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-35-796" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/MGPSQVB/bandicam-2019-06-12-17-42-36-595.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-36-595" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/sVCFjGQ/bandicam-2019-06-12-17-42-37-195.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-37-195" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/fQ4LGjb/bandicam-2019-06-12-17-42-37-746.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-37-746" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/T2LYh9y/bandicam-2019-06-12-17-42-38-596.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-38-596" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/tHBdpC7/bandicam-2019-06-12-17-42-39-551.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-39-551" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/r4zjGmB/bandicam-2019-06-12-17-42-40-472.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-40-472" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/f9pG3zm/bandicam-2019-06-12-17-42-41-205.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-41-205" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/k6547wg/bandicam-2019-06-12-17-42-43-131.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-43-131" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/1rX4g3h/bandicam-2019-06-12-17-42-44-177.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-44-177" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/svLBN4f/bandicam-2019-06-12-17-42-44-651.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-44-651" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/yp038z2/bandicam-2019-06-12-17-42-45-253.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-45-253" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/1GD8wb5/bandicam-2019-06-12-17-42-46-197.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-46-197" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/92NbDJC/bandicam-2019-06-12-17-42-48-147.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-48-147" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/6Nmy3MK/bandicam-2019-06-12-17-42-49-009.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-49-009" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/7RV3wRX/bandicam-2019-06-12-17-42-49-671.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-49-671" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/0GjVthJ/bandicam-2019-06-12-17-42-50-194.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-50-194" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/kmYsnrC/bandicam-2019-06-12-17-42-50-697.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-50-697" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/Y8QmLtF/bandicam-2019-06-12-17-42-51-185.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-51-185" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/TqnyRqv/bandicam-2019-06-12-17-42-51-677.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-51-677" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/BL39357/bandicam-2019-06-12-17-42-53-913.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-53-913" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/X2dYLwY/bandicam-2019-06-12-17-43-08-597.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-43-08-597" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/4mryfMt/bandicam-2019-06-12-17-43-09-855.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-43-09-855" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/6sQphpj/bandicam-2019-06-12-17-43-10-689.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-43-10-689" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/ZVtJdwM/bandicam-2019-06-12-17-43-11-323.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-43-11-323" border="0">