Mã 4993 (Sv5 ) Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 250K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 1/6/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

<img src="https://i.ibb.co/HgKfh0Q/bandicam-2019-06-12-17-40-31-228.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-31-228" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/KNQWktQ/bandicam-2019-06-12-17-40-31-707.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-31-707" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/10V2xRQ/bandicam-2019-06-12-17-40-32-913.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-32-913" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/7258w4w/bandicam-2019-06-12-17-40-33-490.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-33-490" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/PskBCgq/bandicam-2019-06-12-17-40-33-961.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-33-961" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/VVvgfCP/bandicam-2019-06-12-17-40-34-771.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-34-771" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/F0x4Ccj/bandicam-2019-06-12-17-40-35-620.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-35-620" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/LnZHtqp/bandicam-2019-06-12-17-40-36-489.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-36-489" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/HdztbRm/bandicam-2019-06-12-17-40-37-145.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-37-145" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/W2JzZyJ/bandicam-2019-06-12-17-40-38-693.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-38-693" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/jGdMXJF/bandicam-2019-06-12-17-40-39-664.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-39-664" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/rkbjpFY/bandicam-2019-06-12-17-40-40-134.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-40-134" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/TPVQ10s/bandicam-2019-06-12-17-40-40-739.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-40-739" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/LpFpjsk/bandicam-2019-06-12-17-40-41-839.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-41-839" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/y5rjpjh/bandicam-2019-06-12-17-40-44-990.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-44-990" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/YD2cLfP/bandicam-2019-06-12-17-40-45-652.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-45-652" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/MDHM4zJ/bandicam-2019-06-12-17-40-47-161.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-47-161" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/h8MKdqx/bandicam-2019-06-12-17-40-48-528.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-48-528" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/88GKr2x/bandicam-2019-06-12-17-40-49-107.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-49-107" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/ZT9pzfv/bandicam-2019-06-12-17-42-05-991.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-05-991" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/8B2xYst/bandicam-2019-06-12-17-42-07-340.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-07-340" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/sJ1vtnW/bandicam-2019-06-12-17-42-08-064.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-08-064" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/3pHDMbh/bandicam-2019-06-12-17-42-08-539.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-08-539" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/mv6Zk6k/bandicam-2019-06-12-17-42-09-128.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-42-09-128" border="0">