Mã 4992 (Sv5 )Xayda Đệ VIP Giá 150k Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 1/6/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

<img src="https://i.ibb.co/9WqdWPQ/bandicam-2019-06-12-17-39-19-669.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-19-669" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/Z6KdNr3/bandicam-2019-06-12-17-39-21-966.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-21-966" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/c2JphwK/bandicam-2019-06-12-17-39-23-736.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-23-736" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/JBDnbYh/bandicam-2019-06-12-17-39-24-591.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-24-591" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/wrPFK84/bandicam-2019-06-12-17-39-25-196.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-25-196" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/f2LFSyK/bandicam-2019-06-12-17-39-25-831.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-25-831" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/VYmFVX2/bandicam-2019-06-12-17-39-26-348.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-26-348" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/VqqyLrz/bandicam-2019-06-12-17-39-27-314.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-27-314" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/R79wz6H/bandicam-2019-06-12-17-39-27-906.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-27-906" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/bgK65mK/bandicam-2019-06-12-17-39-28-847.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-28-847" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/dWfMXhs/bandicam-2019-06-12-17-39-29-821.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-29-821" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/tHSrRdd/bandicam-2019-06-12-17-39-31-473.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-31-473" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/H2YD738/bandicam-2019-06-12-17-39-32-040.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-39-32-040" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/BtYTq6T/bandicam-2019-06-12-17-40-09-355.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-09-355" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/hK6cM8J/bandicam-2019-06-12-17-40-10-321.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-10-321" border="0"> <img src="https://i.ibb.co/RN929Qx/bandicam-2019-06-12-17-40-11-768.jpg" alt="bandicam-2019-06-12-17-40-11-768" border="0">