Mã 4986 (Sv1 )Trái Đất Có Bông Tai Đệ KAME TDHS Giá 500K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 12/6/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

bandicam-2019-06-12-14-39-24-655 bandicam-2019-06-12-14-39-25-554 bandicam-2019-06-12-14-39-26-347 bandicam-2019-06-12-14-39-27-872 bandicam-2019-06-12-14-39-29-535 bandicam-2019-06-12-14-39-30-316 bandicam-2019-06-12-14-39-31-160 bandicam-2019-06-12-14-39-32-535 bandicam-2019-06-12-14-39-33-057 bandicam-2019-06-12-14-39-33-779 bandicam-2019-06-12-14-39-34-503 bandicam-2019-06-12-14-39-36-467 bandicam-2019-06-12-14-39-37-360 bandicam-2019-06-12-14-39-41-321 bandicam-2019-06-12-14-39-42-416 bandicam-2019-06-12-14-40-42-573 bandicam-2019-06-12-14-40-44-072 bandicam-2019-06-12-14-40-45-566