Mã 4850 (Sv1 ) Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Giá 650K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 21/4/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

bandicam-2019-04-19-16-37-40-259 bandicam-2019-04-19-16-37-42-550 bandicam-2019-04-19-16-37-43-040 bandicam-2019-04-19-16-37-43-610 bandicam-2019-04-19-16-37-44-103 bandicam-2019-04-19-16-37-44-596 bandicam-2019-04-19-16-37-45-410 bandicam-2019-04-19-16-37-45-959 bandicam-2019-04-19-16-37-46-565 bandicam-2019-04-19-16-37-47-262 bandicam-2019-04-19-16-37-48-949 bandicam-2019-04-19-16-37-49-569 bandicam-2019-04-19-16-37-52-574 bandicam-2019-04-19-16-37-53-356 bandicam-2019-04-19-16-37-56-537 bandicam-2019-04-19-16-37-57-600 bandicam-2019-04-19-16-37-58-306 bandicam-2019-04-19-16-37-58-963 bandicam-2019-04-19-16-38-00-768 bandicam-2019-04-19-16-38-01-376 bandicam-2019-04-19-16-39-30-216 bandicam-2019-04-19-16-39-32-206