Mã 4848 (Sv1)Trái Đất Có Bông Tai Đệ KAME TDHS Giá 500K Card

- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 21/4/2019.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

bandicam-2019-04-19-16-34-12-496 bandicam-2019-04-19-16-34-13-771 bandicam-2019-04-19-16-34-16-595 bandicam-2019-04-19-16-34-17-204 bandicam-2019-04-19-16-34-18-533 bandicam-2019-04-19-16-34-19-633 bandicam-2019-04-19-16-34-21-591 bandicam-2019-04-19-16-34-22-223 bandicam-2019-04-19-16-34-22-819 bandicam-2019-04-19-16-34-23-412 bandicam-2019-04-19-16-34-24-903 bandicam-2019-04-19-16-34-26-316 bandicam-2019-04-19-16-34-26-867 bandicam-2019-04-19-16-34-27-311 bandicam-2019-04-19-16-34-27-825 bandicam-2019-04-19-16-34-28-337 bandicam-2019-04-19-16-34-29-600 bandicam-2019-04-19-16-34-32-739 bandicam-2019-04-19-16-34-33-795 bandicam-2019-04-19-16-34-34-424