200,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 21/4/2019.

Mã 4857 (Sv5 )Trái Đất Đệ VIP Giá 200K Card

170,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 09/3/2019.

Mã 4788 (Sv5 ) Xayda Đệ VIP Giá 170K Card

550,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 4429 (Sv5)Trái Đất Đệ KAME TTNL Giá 550K Card

600,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 600K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 480K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 2926 (Sv5)Trái Đất Có Bông Tai Đệ VIP Giá 600K Card

700,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 700K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure thesieure ATM : 560K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4453 (Sv5)Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 700K Card

800,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 3592 : (Sv5)Namec Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Kèm Đồ Giá 800K Card

900,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 2431 (Sv5)Trái Đất Có Yardart Giá 900K Card

1,100,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 3326: (Sv5)Xayda Có Yardart MAX VIP GIÁ 1 Triệu 100K Card

1,300,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 3123 (Sv5)Xayda Có Yardart Đệ VIP Giá 1 Triệu 300K Card

1,400,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 1 Triệu 400K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure thesieure ATM :1 Triệu 100K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4357 (Sv5)Xayda Có Yardart Đệ VIP Giá 1 Triệu 400k Card

1,600,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 2897 (Sv5)Xayda Có Yardart Đệ KAME TTNL Giá 1 Triệu 600K Card

1,600,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 3371 : (Sv5)Trái Đất Max VIP Giá 1 Triệu 600k Card

1,200,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 1 Triệu 600K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 1 Triệu 200 ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 2681 (Sv5)Xayda Có Yardart Max VIP Giá 1 Triệu 600K Card

1,700,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 3504 : (Sv5)Trái Đất Có Yardart Đệ KAME TDHS Kèm Đồ Giá 1 Triệu 700K Card