100,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 14/4/2019.

Mã 4872 (Sv3 )Trái Đất Đệ VIP Giá 100K Card

Đã bán
200,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 14/4/2019.

Mã 4871 (Sv3 )Xayda Có Bông Tai Gía 200K Card

Đã bán
450,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 02/4/2019.

Mã 4814 (Sv3 )Trái Đất Có Bông Tai Đệ VIP Giá 450K Card

200,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 02/4/2019.

Mã 4813 (Sv3 ) Namec Giá 200K Card

Đã bán
600,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 09/3/2019.

Mã 4785 (Sv3 ) Namec Có Bông Tai Đệ KAME TDHS Giá 600K Card

450,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 04/12/2018.

Mã 4620 (Sv3)Trái Đất Có Bông Tai Đệ VIP Giá 450K Card

500,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 500K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 400K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 1312 : (Sv3)Trái Đất 500k Card

Đã bán
550,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 550K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure thesieure ATM : 440K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4324 (Sv3)Trái Đất Đệ VIP Giá 550K Card

600,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 6/1/2019.

Mã 4673(Sv3) Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 600K Card

600,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 600K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 480K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 3141 (Sv3)Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 600K Card

650,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 650K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure thesieure ATM : 480K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4488 (Sv3)Trái Đất Có Bông Tai Đệ VIP Kèm Nhiều Đồ Giá 650K Card

650,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 650K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure thesieure ATM : 480K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4377 (Sv3)Xayda Có Bông Tai Đệ Kame 7 Giá 650K Card

700,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 4366 (Sv3)Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TDHS Giá 700K Card

Đã bán
700,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 3194 (Sv3)Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Giá 700K Card

700,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra

Mã 4398 (Sv3)Namec Có Bông Tai Đệ VIP Giá 700K Card