200,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 14/4/2019.

Mã 4871 (Sv3 )Xayda Có Bông Tai Gía 200K Card

Đã bán
1,000,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 14/4/2019.

Mã 4862 (Sv1 ) Xayda Có Yardart Đệ KAME TDHS Giá 1 Triệu Card

Đã bán
900,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 21/4/2019.

Mã 4855 (Sv4 ) Xayda Có Yardart Đệ KAME TDHS Giá 900K Card

800,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 14/4/2019.

Mã 4840 (Sv1 ) Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 800K Card

Đã bán
250,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 14/4/2019.

Mã 4830 (Sv2 )Xayda Có Bông Tai Giá 250K Card

Đã bán
170,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 09/3/2019.

Mã 4788 (Sv5 ) Xayda Đệ VIP Giá 170K Card

170,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 09/3/2019.

Mã 4775 (Sv1 ) Xayda Đệ VIP Giá 170K Card

350,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 24/3/2019.

Mã 4798 (Sv1 ) Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 350K Card

250,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 250K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 200K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 3054 (Sv2)Xayda Giá 250K Card

Đã bán
450,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 19/2/2019.

Mã 4717 (Sv1 )Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 450K Card

500,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 6/1/2019.

Mã 4672(Sv2)Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 500K Card

500,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 500K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 400K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4118 (Sv1)Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 500K Card

Đã bán
550,000 VNĐ
- Nick đăng ký dạng : ĐĂNG KÝ ẢO
- Mua qua VÍ ĐIỆN TỬ hoặc ATM giảm ngay 30% . liên hệ với mình để mua .
- Tất cả đồ có trong nick là tặng kèm theo cho anh em y như trong ảnh .
- Sau khi anh em thanh toán nick này thì tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra
- Ngày up ac lên shop : 19/2/2019.

Mã 4730 (Sv6 )Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Kèm Đồ Giá 550K Card

550,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 550K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 440K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 3176 (Sv1)Xayda Giá 550K Card

550,000 VNĐ
Giá qua card điện thoại : 550K ( Mobifone , Vinafone , Viettel )

Giá qua thecaosieure , thesieure, ATM : 440K ( Liên Hệ Với Mình Để Mua )

Mã 4039 (Sv1)Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá 550K Card

1 2 3 6