DỊCH VỤ ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Chọn:
Chọn:

Lưu ý :

Bạn chuẩn bị các yêu cầu dưới đây để được up nhanh và thuận lợi nhất

Shop chỉ yêu cầu bạn chuẩn bị chứ không hẳn là shop sẽ dùng hết những thứ bạn chuẩn bị.

 

Sơ sinh => 1 Triệu 5 Sức Mạnh
Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 150 ngọc
- Khoảng 1 ngày xong

1 Triệu 5 Sức Mạnh =>  15 Triệu Sức Mạnh|   
  Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 200 ngọc
- Khoảng 1 hoặc 2 ngày xong

- Làm đến nhiệm vụ tiêu diệt quái 20k hp(map tpvgt,đông karin,tlnm)
15 Triệu  Sức Mạnh => 49 Triệu Sức Mạnh|        
Yêu Cầu:
- 98 đậu
- 200 ngọc
- Khoảng 1hoặc 2 ngày xong       
- Làm đến nhiệm vụ tiêu diệt quái 20k hp(map tpvgt,đông karin,tlnm)    
 49 Triệu  Sức Mạnh => 100 Triệu Sức Mạnh|       
Yêu Cầu:
- 98 đậu
- 400 ngọc
- Khoảng 1 hoặc 2 ngày xong
- Làm đến nhiệm vụ tiêu diệt quái 20k hp(map tpvgt,đông karin,tlnm)

100 Triệu Sức Mạnh => 149 Triệu Sức Mạnh|
Yêu Cầu:
- 98 đậu
- 400 ngọc
- Khoảng 1 hoặc 2 ngày xong

1 Triệu 5 Sức Mạnh => 149 Triệu Sức Mạnh|      
Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 800 ngọc
- Khoảng 5 ngày xong

Sơ Sinh =>149 Triệu Sức Mạnh| 
Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 1000 ngọc
- Khoảng 5 ngày xong

150 Triệu  Sức Mạnh => 1TỶ499 Triệu Sức Mạnh(Đệ KAME Cấp 5 Trở Lên)|    
Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 700 ngọc
- Khoảng 1 tuần xong

150 Triệu  Sức Mạnh => 1TỶ499 Triệu Sức Mạnh(Đệ ANTOMIC 5 Trở Lên)|    
Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 700 ngọc
- Khoảng 1 tuần xong

150 Triệu  Sức Mạnh => 1TỶ499 Triệu Sức Mạnh(Đệ MASENKO 5 Trở Lên)|    
Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 1000 ngọc
- Khoảng 1 tuần xong

1TỶ499 Triệu Sức Mạnh => 5 Tỷ Sức Mạnh(Đệ KAME Cấp 5 Trở Lên)| 
   Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 700 ngọc
- Khoảng 5 ngày xong

1TỶ499 Triệu Sức Mạnh => 5 Tỷ Sức Mạnh(Đệ ANTOMIC Cấp 5 Trở Lên)|    
   Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 700 ngọc
- Khoảng 6 ngày xong

1TỶ499 Triệu Sức Mạnh => 5 Tỷ Sức Mạnh(Đệ MASENKO Cấp 5 Trở Lên)|    
   Yêu Cầu:
- 198 đậu
- 700 ngọc
- Khoảng 7 ngày xong

 

Mô tả

Nghiêm cấm vào nick khi đang trong thời gian đặt làm

Do admin fix up đệ pem nên từ giờ up đệ sẽ lâu hơn trước

Mọi vấn đề liên hệ Lê Vũ Trường