DỊCH VỤ UP SM SƯ PHỤ

Chọn:
Chọn:

Yêu cầu : 

- Chuẩn bị đủ số ngọc trong acc ( ngọc mua bùa , mở giới hạn sức mạnh , và 1 vài thứ cần thiết trong việc up )

- Về việc chuẩn bị ngọc bạn có thể mua ngọc - mua vàng ở web Mapdaudjn.Com luôn ^^ giá bao đẹp

 Để đảm bảo quá trình úp ra nhanh gọn hiệu quả yêu cầu bạn không được vào nick trong quá trình úp.

Mô tả