DỊCH VỤ BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 30,000đ đến 300,000đ
Hệ số:

Thông báo :

B1 : Chọn Server và Số tiền muốn mua

B2 : Điền Tài Khoản,Mật Khẩu,Tên Nhân Vật

B3 : Chờ báo hoàn thành thì vào nick

LƯU Ý : 

- Chừa 1 ô trống trong hành trang

- Nick phải còn ít nhất 1 ngọc

- Phải lên được siêu thị

- Nếu nick chưa lên được siêu thị shop sẽ bán qua vé và tính thêm phí 10% số ngọc mua

- Shop sẽ xem xét tặng thêm ngọc cho những đơn nếu đợi lâu do lỗi phát sinh

 

 

Mô tả