#43712

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 6

Hành Tinh: Namec

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: đt thoát ss chỉ số đẹp, tặng w10% hut hp, tặng set đồ tron, còn x1 pgg,100hp gốc đi doanh trại ngon.

40,000 CARD
28,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 6

Hành Tinh: Namec

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: đt thoát ss chỉ số đẹp, tặng w10% hut hp, tặng set đồ tron, còn x1 pgg,100hp gốc đi doanh trại ngon.

Tài khoản liên quan

Xayda Có Yardart Giá 550K Card ...
Server: Vũ Trụ 7
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
550,000đ
Trái Đất Có Yardart Kèm Nhi...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
800,000đ
Xayda max ngon sv1...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ
Đt thoát ss chỉ số đẹp mua...
Server: Vũ Trụ 8
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
70,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)