#324

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: xd

500,000 CARD
350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: xd

Tài khoản liên quan

Xayda 50 Tỷ Sức Mạnh Có Yard...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
900,000đ
Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá ...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
550,000đ
Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá ...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
550,000đ
Xayda Đệ VIP Giá 250K Card ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
250,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)