#323

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: max ao

500,000 CARD
350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: max ao

Tài khoản liên quan

Xayda Có Yardart Đệ VIP Giá 90...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
900,000đ
Namec Có Yardart Đệ VIP Giá 80...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
800,000đ
Namec Có Yardart Đệ KAME TTNL G...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
700,000đ
Xayda Có Yardart x2 Bumma Đệ KA...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,200,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)