#129

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 4

Hành Tinh: Trái Đất

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: Trái Đất Có Yardart Kèm Nhiều Đồ Giá 800K Card

800,000 CARD
560,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 4

Hành Tinh: Trái Đất

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: Trái Đất Có Yardart Kèm Nhiều Đồ Giá 800K Card

Tài khoản liên quan

Xayda Có Bông Tai Đệ VIP Giá ...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
300,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Giá 350...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
300,000đ
Xayda Có Bông Tai Đệ Kame 7 Gi...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
330,000đ
Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TTNL...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)