#1105

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: Xayda 50 Tỷ Sức Mạnh Có Yardart Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Giá 1 Triệu

1,100,000 CARD
770,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: Xayda 50 Tỷ Sức Mạnh Có Yardart Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Giá 1 Triệu

Tài khoản liên quan

Xayda 50 Tỷ Sức Mạnh Có Yard...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
850,000đ
Trái Đất Đệ KAME TTNL Kèm ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
800,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
400,000đ
Xayda Có Yardart Giá 600K Card ...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
600,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)