mapdaudjn.com - HỆ THỐNG BÁN NICK GAME CHUYÊN NGHIỆP VÀ LỚN NHẤT VIỆT NAM

60.000 +

Giờ phục vụ

95,856 +

Thành viên

300.000 +

Giao dịch

Danh mục game

Số tài khoản: 11,521

Đã bán: 11,398

Số tài khoản: 12,318

Đã bán: 11,983

Số tài khoản: 13,414

Đã bán: 13,263

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 2,288

Hoàn thành: 2,106

Tổng giao dịch: 2,463

Hoàn thành: 1,878

Tổng giao dịch: 275

Hoàn thành: 244

Tổng giao dịch: 406

Hoàn thành: 352

Tổng giao dịch: 255

Hoàn thành: 237

Tổng giao dịch: 215

Hoàn thành: 205

Danh mục RANDOM

Số tài khoản: 15,458

Đã bán: 10,345

Số tài khoản: 14,280

Đã bán: 10,236

Số tài khoản: 11,163

Đã bán: 10,298

Số tài khoản: 13,327

Đã bán: 10,282

Số tài khoản: 10,566

Đã bán: 10,269

Danh mục vòng quay

Mở sự kiện đua TOP nạp thẻ tháng 2 tại Mapdaudjn.Com

Sự kiện diễn ra từ 01/2/2020 và chốt vào 23h59p 29/2/2020

  •  TOP 1  Cộng Ngay 1Triệu Vào Tài Khoản
  •  TOP 2  Cộng Ngay 500K Vào Tài Khoản
  •  TOP 3  Cộng Ngay 300K Vào Tài Khoản
  •  TOP 4  Cộng Ngay 200K Vào Tài Khoản
  •  TOP 5  Cộng Ngay 100K Vào Tài Khoản

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !