mapdaudjn.com - HỆ THỐNG BÁN NICK GAME CHUYÊN NGHIỆP VÀ LỚN NHẤT VIỆT NAM

60.000 +

Giờ phục vụ

96,666 +

Thành viên

300.000 +

Giao dịch

Danh mục game

Số tài khoản: 11,545

Đã bán: 11,489

Số tài khoản: 12,247

Đã bán: 12,160

Số tài khoản: 13,433

Đã bán: 13,354

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 2,634

Hoàn thành: 2,418

Tổng giao dịch: 2,882

Hoàn thành: 2,168

Tổng giao dịch: 280

Hoàn thành: 246

Tổng giao dịch: 478

Hoàn thành: 397

Tổng giao dịch: 276

Hoàn thành: 251

Tổng giao dịch: 216

Hoàn thành: 206

Danh mục RANDOM

Số tài khoản: 11,719

Đã bán: 10,218

Số tài khoản: 11,396

Đã bán: 10,215

Số tài khoản: 10,311

Đã bán: 10,215

Số tài khoản: 11,362

Đã bán: 10,213

Số tài khoản: 10,257

Đã bán: 10,216

Danh mục vòng quay

Mở sự kiện đua TOP nạp thẻ tháng 6 tại Mapdaudjn.Com

Sự kiện diễn ra từ 01/7/2020 và chốt vào 23h59p 31/7/2020

  •  TOP 1  Cộng Ngay 500K Vào Tài Khoản
  •  TOP 2  Cộng Ngay 400K Vào Tài Khoản
  •  TOP 3  Cộng Ngay 300K Vào Tài Khoản
  •  TOP 4  Cộng Ngay 200K Vào Tài Khoản
  •  TOP 5  Cộng Ngay 100K Vào Tài Khoản

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

LỊCH SỬ GIAO DỊCH