mapdaudjn.com - HỆ THỐNG BÁN NICK GAME CHUYÊN NGHIỆP VÀ LỚN NHẤT VIỆT NAM

60.000 +

Giờ phục vụ

96,500 +

Thành viên

300.000 +

Giao dịch

Danh mục game

Số tài khoản: 11,541

Đã bán: 11,481

Số tài khoản: 12,194

Đã bán: 12,145

Số tài khoản: 13,411

Đã bán: 13,347

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 2,538

Hoàn thành: 2,334

Tổng giao dịch: 2,773

Hoàn thành: 2,102

Tổng giao dịch: 279

Hoàn thành: 245

Tổng giao dịch: 469

Hoàn thành: 388

Tổng giao dịch: 274

Hoàn thành: 250

Tổng giao dịch: 216

Hoàn thành: 206

Danh mục RANDOM

Số tài khoản: 11,721

Đã bán: 10,216

Số tài khoản: 11,400

Đã bán: 10,211

Số tài khoản: 10,312

Đã bán: 10,214

Số tài khoản: 11,363

Đã bán: 10,212

Số tài khoản: 10,262

Đã bán: 10,211

Danh mục vòng quay

Mở sự kiện đua TOP nạp thẻ tháng 4 tại Mapdaudjn.Com

Sự kiện diễn ra từ 01/4/2020 và chốt vào 23h59p 30/3/2020

  •  TOP 1  Cộng Ngay 500K Vào Tài Khoản
  •  TOP 2  Cộng Ngay 400K Vào Tài Khoản
  •  TOP 3  Cộng Ngay 300K Vào Tài Khoản
  •  TOP 4  Cộng Ngay 200K Vào Tài Khoản
  •  TOP 5  Cộng Ngay 100K Vào Tài Khoản

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !